Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản

Sơ lược tiểu sử anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí

Chi Chan Y Anh Chan Tri

Anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí là hai vị hướng dẫn ngày quán niệm hàng tháng của Tăng thân Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn. Hàng năm anh chị cũng hướng dẫn rất nhiều khóa tu học về nếp sống tỉnh thức cho thiền sinh Việt Nam và ngoại quốc tại nhiều nơi trên Hoa Kỳ. Chị Chân Ý là dịch giả nhiều sách của thiền sư Nhất Hạnh từ Việt sang Anh ngữ như "Trái Tim Mặt Trời", "Kim Cang: Gươm Báu Chặt Đứt Phiền Não". Anh chị được thiền sư Nhất Hạnh truyền đăng làm giáo thọ vào năm 1992.

Hiện nay anh chị đang hướng dẫn những phương pháp thực tập chánh niệm tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại Fairfax, VA (Mindfulness Practice Center in Fairfax - MPCF). Xin vào trang nhà của MPCF tại http://mpcf.org để biết thêm chi tiết.


Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bảnMọi ý kiến và đóng góp xin điện thư về webmaster@crpcv.org

Trình bày và thực hiện bởi tăng thân Thuyền Từ vùng Washington DC